Серия Kalorina 22 – Голяма мощност

Големи системи пелетни електронни котли Серия Kalorina 22
Описание

Идеалното решение за големи проекти

Топлинна мощност: от 151 kW до 2,5 MW


Големите системи пелетни котли Kalorina очароват със своите лекота на използване и експлоатация.
С напълно автоматизирана операционна система, тези котли, които нямат ограничения в размерите могат да достигнат до няколко MW изходна топлинна мощност.

Благодарение на автоматичните функции и икономично използване, тези модели котли отопляват ефективно: жилищни, селскостопански, промишлени и търговски обекти, хотели, училища, болници и здравни центрове.
 
Kalorina

Голяма мощност е удобно и практично решение, за уникална производителност, висока ефективност с ниски емисии и икономия на енергия.

За да се гарантира максимална ефективност на отоплителните системи е необходимо да се изгради на място голям бункер за съхранение на гориво.

"Интелигентни " детайли и ползи:

Модулен дизайн

 • Намаляване на операциите по сглобяване (при необходимост отделните компоненти могат да бъдат отстранени само чрез няколко операции) .
 • Гъвкавост при монтаж (бункера може да бъде инсталиран от дясната или лявата страна на котела).
 • Съоръжения за техническа помощ.

 
Горивна камера с CCS ( Система за чисто изгаряне)

 • 
Висока ефективност на изгаряне до 92 %.• Изгаряне с намалени емисии (клас 3 съгласно EN303 / 5).
 • Намалена консумация на гориво.


Топлообменник економайзер, хоризонтални димни тръби с определена геометрия и голяма площ за топлообмен.

 • Максимален пренос на топлина.
 • Висока производителност.
 • Намаляване на разходите.

 
Автоматично почистване на пепелта от пелника и отстраняването й от котела чрез моторизиран шнек

 • Чисто горене.
 • Автоматично отстраняване на пепелта от горивната камера.

 
Оптимално коригиране на процеса на горене

 • Автоматично Включване / Изключване в съответствие с изискванията на отоплителната система .
 • Лесна за употреба система за електронно управление, със самоанализ и дисплей за доклад за грешките.
 • Непрекъсната модулация на мощността, съизмерими с изискванията на системата

 
Технически системи за оптимално използване на енергията

 • Ефективно управление на различните енергийни източници.
 • Възможност за интегриране на тази система с други видове производство на енергия, като слънчеви системи.

 
Удобна и безопасна система за управление

 • Дистанционно наблюдение и поддръжка чрез PC.
 • Модем за SMS команди за управление от мобилен телефон (по желание).

 

Google+
уебсайт дизайн за камини, басейни, сауни, джакузи от: